Kontakt

Názov klubu:  Telovýchovna jednota Dunajec Spišská Stará Ves
Dátum vzniku:       23.06.1993
Adresa:  Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Číslo účtu: 0093287433/0900
IBAN:       SK75 0900 0000 0000 9328 7433
IČO:  31993966
DIČ:    2021620865
Štatutárny orgán klubu:  Ing. Ján Kurňava - predseda TJ
Telefón:   0904599359
E-mail:     mesto@spisskastaraves.sk

Výbor TJ:

PhDr. Ján Bizub - tajomník TJ

Lukáš Potanecký - futbalový oddiel, podpredseda TJ

Karol Šebest st. - futbalový oddiel

Mgr. Ján Stanko - stolnotenisový oddiel

Jaroslav Čarnogurský - stolnotenisový oddiel

Ján Dubiel st. - tenisový oddiel

Mgr. Miloslav Cisko - šachový oddiel

 

 

 

Kontaktujte nás