Sponzori

Hlavný sponzor:

 Mesto Spišská Stará Ves

  

 

 

 

 

 

 

Sponzori: 

                                    

      Združenie pltníkov Majere                              ZASTROVA a.s.      

 

             

         MDDr. Anton Mačutek                                   Penzión PLTNÍK

 

 

                   Profesta